Не нашли нужный чертёж? Тогда просто закажите его у нас!
У ринковій економіці ризик є невід'ємним атрибутом господарювання. Невизначеність призводить до того, що уникнути ризику неможливо. Але це не значить, що слід шукати такі рішення, в яких завчасно відомий результат, вони, як правило, неефективні. Планування та реалі­зація проектів відбувається в умовах невизначеності, що породжується зміною внутрішнього та зовнішнього середовища [10].
40 6

Управління ризиками

550.00 RUB

715.00 RUB

У ринковій економіці ризик є невід'ємним атрибутом господарювання. Невизначеність призводить до того, що уникнути ризику неможливо. Але це не значить, що слід шукати такі рішення, в яких завчасно відомий результат, вони, як правило, неефективні. Планування та реалі­зація проектів відбувається в умовах невизначеності, що породжується зміною внутрішнього та зовнішнього середовища [10].

Если у вас есть промокод, то воспользуйтесь им.
На указанный E-mail будет отправлен архив с работой.

Работа будет доступна для скачивания после оплаты. Произвести оплату можно картами VISA и MasterCard.

Для оцінки можливостей освоєння сегменту ринку аналізуються можливі ризики, втрати та ускладнення. Як складова підприємницьких рішень, ризик стосується всіх об’єктів ринкової діяльності і має безліч причин і форм вияву.

За кордоном аналіз ризиків здійснюють або безпосередньо виробники, або спеціальні наукові установи. У ФРН, наприклад, це робить «Об’єднання Німецьких інститутів вивчення ринку», членами якого є понад 30 організацій. Крім інститутів та консалтингових фірм, маркетинговими дослідженнями займаються рекламні агентства, торговельно-промислові асоціації, спеціальні наукові установи. До них, наприклад, належить американський інститут BERI (BUSINESS ENVIRONMENT RISK INDEXES), який має філіали в 45 країнах, всесвітньо відома фірма „А. С. Нільсен”, „Американська корпорація маркетингових досліджень”, „Ей Джі Бі” (Англія), „Джетро” (Японія). Не завадить ще раз повторити, що провідні фірми вважають вивчення ринку ключовим чинником своєї комерційної діяльності, а отже витрати на ринкові дослідження зростають більш швидкими темпами, ніж масштаби комерційних операцій (до 0,5% від загального обороту фірми, а у США та Японії – навіть понад 1%) [4]. 

Вплив факторів невизначеності на числові параметри проекту умовно можна поділити на три групи, які проявляються у вигляді: 

  •     

  • -     невизначеності ринкової ситуації, яка     проявляється в нечіткості вихідних та     оперативних кількісних параметрів     проекту (ціни реалізації та придбання,     кількості реалізованих товарів та     послуг, додаткові витрати і т.д.);

       

  • -     невизначеності відсоткових ставок,     податкових та адміністративних умов     і т.д.;

       

  • -     невизначеності майбутніх курсів валют,     цінних паперів.

Таким чином, вміння прогнозувати дозволяє оцінити природу, можливість появи, розміри ризиків знайти правильне рішення по їх мінімізації і тим самим забезпечити максимальну ефективність майбутнього проекту. 

Невизначеність, пов'язана з можливістю виникнення в ході реалізації проекту несприятливих умов, ситуацій та наслідків, називається ризиком [10].

Важливим є проведення моніторингу ризиків. Моніторинг ризиків включає контроль ризиків протягом всього життєвого циклу підприємства. Якісний моніторинг ризиків забезпечує управління інформацією, яка допомагає приймати ефективні рішення до настання ризикових подій. 

Найбільш розповсюдженою характеристикою ризику є загроза або небезпека виникнення невдач у галузі тваринництва, небезпека виникнення несприятливих наслідків, змін зовнішнього середовища, які можуть викликати втрати ресурсів (постачання кормів, ліків для тварин, паливо-мастильних матеріалів), збитки, а також небезпеку (неспроможність реалізувати вироблену продукцію за бажаними цінами для підприємства, падіж худоби, хвороби працівників галузі, хвороби тварин і т.д.), від якої слід застрахуватися.

14590.rtf
0.727 Мб

Сельское хозяйство


Дипломный проект по агрономии
31 4
550.00 RUB
715.00 RUB
Основные приемы формирования однолетних бобово-злаковых...
Курсовой проект агрохимии и земледелия
74 1
550.00 RUB
715.00 RUB
Проектирование севооборотов, система обработки почвы и...
Гигиенические требования к почвам сельскохозяйственных угодий
51 4
550.00 RUB
715.00 RUB
Нормирование загрязнений сельскохозяйственных почв
Кафедра растениеводства и кормопроизводства
96 0
550.00 RUB
715.00 RUB
Разработка системы агротехнических мероприятий по получ...
Сушка зерна является одним из дорогих процессов. В качестве объекта модернизации выбирается сушилка шахтная СШ-16. Разработан воздуховод для рециркуляции части отработанного сушильного агента обратно
40 5
550.00 RUB
715.00 RUB
Энергосбережение в процессах сушки зерна
Претворение в жизнь Программы возрождения и развития села требует глубокого анализа состояния дел в сельском хозяйстве, обоснованного выбора направлений, обеспечивающих его динамичное социально-экономическое развитие на базе структурного реформирования, разработки новой технологи-ческой и технической основы производства.
35 6
550.00 RUB
715.00 RUB
Расчет параметров рабочих органов и построение схемы зе...