Электрические схемы
Не нашли нужный чертёж? Тогда просто закажите его у нас!

Электрические схемы

Пояснювальна записка до курсової роботи з дисципліни основи мікро- та наноелектроніки
80 1
550.00 RUB
715.00 RUB
Розробка топології і конструкції гібридної інтегральної...
Содержит 62 вопроса по предмету электроника и электротехника в текстовом формате
113 5
550.00 RUB
715.00 RUB
Основы электротехники и электроники шпоры
Реферат по электротехнике на тему: Усилители постоянного тока
20 0
550.00 RUB
715.00 RUB
Усилители постоянного тока - реферат по электротехнике
Дипломный проект "Нейросетевая система для управления и диагностики штанговой глубинонасосной установкой"
20 3
550.00 RUB
715.00 RUB
Нейросетевая система для управления и диагностики штанг...
Модель головної понижуючої підстанції (ГПП) використовується на заняттях при вивченні багатьох тем з предмета: «Електропостачання підприємств і цивільних споруд».
Модель має закритий розподільчий пристрій (РУ), в якому знаходиться електрообладнання напругою 10кВ.
РУ 10кВ живиться від двох незалежних джерел електроенергії повітряними лініями напругою 110кВ. Для перетворення напруги використовуються силові трансформатори, які приєднуються до повітряних ліній через комутаційні апарати: вимикачі, роз’єднувачі. Керування цими апаратами здійснюється від спеціальних шаф.
105 1
550.00 RUB
715.00 RUB
Експлуатація і ремонт електрообладнання тепловозосклада...
Данный курсовой проект имеет своей целью развития, углубления и закрепления знаний по дисциплине «Основы электроснабжения горных предприятий», получаемых студентами на лекциях и в ходе самостоятельных занятий. Также эта работа приближает студента к реальным условиям проектирования электроснабжения, позволяет получить необходимые в будущем профессиональные навыки.
Содержание дисциплины «Основы электроснабжения горных предприятий» служит базой для профилирующих курсов квалификационной специализации по электрификации горного производства (при открытом и подземном способах добычи полезного ископаемого), городского подземного строительства, управлению энергохозяйством предприятий.
99 0
550.00 RUB
715.00 RUB
Разработка эскизного проекта электроснабжения горного п...
1.  Для підвищення надійності електропостачання споживачів міста Івано-Франківська ПС «Міська» доцільно розмістити в західній частині міста ближче до центру навантажень історичної забудови міста.
2.   Варіант №2 схеми підключення ПС 110/10 кВ «Міська» до мережі 110 кВ, що передбачає підключення відгалуженням від ПЛ-110 кВ «Бурштин-Франківськ» (3-є коло), дешевший, але значно поступається варіанту №1 з підключенням одного кола у шафу 110 кВ на ПС «Бурштин», як в частині релейного захисту і ремонтопридатності, так і в частині забезпечення надійності електропостачання споживачів міста.
133 4
550.00 RUB
715.00 RUB
Проект трансформаторної підстанції ПС 110/10 кВ «Міська...
Исходные данные на проектирование:

1. Генеральный план завода (рис. 1)
2. Сведения об электрических нагрузках завода (табл. 1)
3. Ведомость электрических нагрузок ремонтно-механического цеха
(табл. 2)
4. Питание возможно осуществить от подстанции энергосистемы, на 
которой установлены два трёхобмоточных трансформатора мощностью 
40500 кВ.А каждый, с первичным напряжением 110 кВ и вторичным – 35, 20,
10 и 6 кВ.
5. Мощность системы 950 МВ.А; реактивное сопротивление системы на стороне 110 кВ, отнесённое к мощности системы, равно 0,3.
6. Стоимость электроэнергии 0,93 руб/кВт.ч.
7. Расстояние от подстанции энергосистемы до завода 7,2 км.
129 4
550.00 RUB
715.00 RUB
Проект Химического комбината.
1.	Сведения о нагрузках местных АТС зоновых сетей:
№ зоны	 
I зона	-	340	400	116	92
II зона	275.94	390	420	-	94
III зона	320	405	460	88	119
105 0
550.00 RUB
715.00 RUB
Расчетная работа "Сети связи системы коммутации"
Введение 3 Задание 4 1. Определение расчётных нагрузок согласно генерального
107 3
550.00 RUB
715.00 RUB
Расчет электроснабжения микрорайона города
Содержание Задание на курсовой проект……………….…………………..………….….…..3 1 Введение ……………………...…………………………………….……..….....4 2 Сравнение различных типов антенн для РРЛ……...…………………..….…..5 3 Расчет геометри
89 3
550.00 RUB
715.00 RUB
Расчет параболической антенны для радиорелейной линии с...
1 Операционная карта механической обработки…………………………….6 2 Кинематический расчет автоматической коробки передач……………….12 2.1 Определение передаточных чисел механических ступеней АКС и чисел зубьев
42 2
550.00 RUB
715.00 RUB
Механика управляемых машин
АПС установка спрутов
45 0
550.00 RUB
715.00 RUB
АПС спруты
РСОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1 Характеристика газофакельного хозяйства 1.2 Выбор рода тока и напряжения 1.3 Описание схемы электроснабжения газофакельного хозяйства 1.4 Описание схемы упра
147 2
550.00 RUB
715.00 RUB
Реконструкция электрооборудования и электроснабжение га...
Галузь сільськогосподарського виробництва – тваринництво – забезпечує людей важливими продуктами харчування, тому розвитку тваринництва приділяється постійна увага. На основі покращення кормової бази,
48 0
550.00 RUB
715.00 RUB
Електрифікація технологічних процесів у кормоцеху для с...
Введение Анализ уровня энергообеспечения объекта проектирования Проектирование системы освещения Расчет заземляющего устройств электроустановок Разработка схемы управления приводом вентиляционной уста
144 0
550.00 RUB
715.00 RUB
Проектирование системы электрификации объекта сельскохо...
Содержание Введение ………………………………………………………………….4 1. Характеристика технологического оборудования ……….………..6 1.1 Назначение установки, её техническая характеристика, параметры……………………………………………………
134 6
550.00 RUB
715.00 RUB
Диплом Транспортёр
Содержание Введение 1. Исходные данные 2. Составление однолинейной схемы главных электрических соединений тяговой подстанции 3. Выбор оборудования подстанции 3.1 Выбор трансформаторов собственных н
116 6
550.00 RUB
715.00 RUB
«Проектирование тяговой подстанции транзитной постоянно...