Проект трансформаторної підстанції ПС 110/10 кВ «Міська»
Не нашли нужный чертёж? Тогда просто закажите его у нас!
1.  Для підвищення надійності електропостачання споживачів міста Івано-Франківська ПС «Міська» доцільно розмістити в західній частині міста ближче до центру навантажень історичної забудови міста.
2.   Варіант №2 схеми підключення ПС 110/10 кВ «Міська» до мережі 110 кВ, що передбачає підключення відгалуженням від ПЛ-110 кВ «Бурштин-Франківськ» (3-є коло), дешевший, але значно поступається варіанту №1 з підключенням одного кола у шафу 110 кВ на ПС «Бурштин», як в частині релейного захисту і ремонтопридатності, так і в частині забезпечення надійності електропостачання споживачів міста.
442 17

Проект трансформаторної підстанції ПС 110/10 кВ «Міська»

300.00 RUB

1200.00 RUB

1. Для підвищення надійності електропостачання споживачів міста Івано-Франківська ПС «Міська» доцільно розмістити в західній частині міста ближче до центру навантажень історичної забудови міста. 2. Варіант №2 схеми підключення ПС 110/10 кВ «Міська» до мережі 110 кВ, що передбачає підключення відгалуженням від ПЛ-110 кВ «Бурштин-Франківськ» (3-є коло), дешевший, але значно поступається варіанту №1 з підключенням одного кола у шафу 110 кВ на ПС «Бурштин», як в частині релейного захисту і ремонтопридатності, так і в частині забезпечення надійності електропостачання споживачів міста.

Если у вас есть промокод, то воспользуйтесь им.
На указанный E-mail адрес вы получите ссылку для авторизации.

Зміст

Вступ 

1. Електричні навантаження і існуюча мережа 110 кВ в районі 

розміщення ПС 110 кВ ……………………………….…………………………. 

    1.1. Електричні навантаження споживачів ПС110кВ ………….…….……..….

    1.2. Існуюча мережа електропостачання споживачів в районі 

ПС 110 кВ ………………………………………………………………..................

2. Технічні рішення по будівництву ПС 110 кВ і живлячих 

ПЛ 110 кВ .................................................................................................................

2.1. Варіанти схеми зовнішнього електропостачання...........................................

2.2. Вибір силових трансформаторів ......................................................................

2.3. Вибір схеми підстанції .....................................................................................

2.4. Технічні рішення по будівництву ПЛ 110 кВ .................................................

2.5. Вибір перетину дротів .......................................................................................

3. Розрахунок струмів короткого замикання ....................................................

3.1. Вибір і складання розрахункової схеми електричної мережі

і схеми заміщення .....................................................................................................

3.2. Розрахунок параметрів елементів схеми заміщення .....................................

3.3. Визначення струмів при симетричному трифазному КЗ ..............................

4. Вибір високовольтної апаратури ....................................................................

    4.1. Вибір трансформаторів власних потреб підстанції .....................................

    4.2. Вибір шаф РП - 110 і РП - 10 ..........................................................................

    4.3. Вибір вимикачів і роз’єднувачів ....................................................................

    4.4. Вибір обмежувачів перенапружень ...............................................................

    4.5. Вибір шин та ізоляторів ..................................................................................

    4.6. Вибір вимірювальних трансформаторів ………............................................

5. Релейний захист і автоматика .........................................................................

    5.1. Джерела оперативного струму .......................................................................

    5.2. Захист і автоматика трансформаторів 25 МВА ..........................................

    5.3. Захист і автоматика секційних вимикачів 10 кВ ........................................

    5.4. Захист трансформаторів власних потреб і трансформаторів дугогасильних котушок ..................................................................................................

    5.5. Захист і автоматика ліній 10 кВ .....................................................................

6. Облік електроенергії ..........................................................................................

7. Економічна частина …………………………………………...........................

    7.1. Розрахунок загальної суми інвестиційних витрат, яка необхідна 

для реалізації проекту.......................................................................................................

    7.2. Розрахунок загальної суми річних експлуатаційних  витрат ……………

   7.3. Розрахунок прибутку від реконструкції підстанції……………………..

7.4. Визначення результатів, що очікуються, в якості яких виступають

 чисті грошові потоки (ЧГП)………………………………………………………….

7.5. Розрахунок оціночних показників ……………………………………….

8. Охорона праці ……………………......................................................................

    8.1. Вступ.................................................................................................................

    8.2. Умови праці: наявність шкідливих та небезпечних факторів

 на підстанції…………………………………..…….......................................................

    8.3. Заходи і засоби з електробезпеки. .................................................................

    8.4. Заходи пожежної безпеки................................................................................

   8.5. Розрахунок контуру заземлюючого пристрою……………………………

Висновки ………………………………………………..........................................

Список використаних джерел ...............................................................................


Необхідність будівництва ПС 110/10 кВ «Міська» з розташуванням майданчика на околиці міста Івано-Франківська поблизу від центру навантажень диктується наступними обставинами:

•    низькою надійністю електропостачання споживачів західної частини міста, зони історичної забудови;

•    високими втратами електричної енергії в розподільних мережах 10кВ із-за віддаленості від центру живлення (відомчою ПС 35/6кВ «Фанерокомбінат»);

•    низькими рівнями напруги на виводах електроприймачів  споживачів.

•   поганим технічним станом устаткування ПС 35/6кВ «Фанерокомбінат» і ПС 6/10кВ «Зв'язок» (побудована за тимчасовою схемою з одним трансформатором і однією секцією шин 10кВ);

•    необхідністю розвантаження устаткування ПС 35/10кВ «Міська» і ПС 110/35/10кВ «Центральна»;

•    відсутністю можливості резервного електропостачання споживачів західної частини міста;

•    відсутністю можливості резервного електропостачання споживачів, що живлять з шин ПС 35/10кВ «Міська», від інших джерел по мережі 10кВ;

1 ЭЛ НАГРУЗКИ И СУЩ СЕТЬ 2стр.doc
0.053 Мб
2 ТЕХ РЕШЕНИЯ 6стр.doc
0.041 Мб
3 КОР ЗАМИК 13стр.doc
0.161 Мб
4 ВЫБОР АППАРАТУРЫ 15стр.doc
0.173 Мб
5 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА 17стр.doc
0.204 Мб
6 УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭН 14стр.doc
1.122 Мб
7_Економика_ИСПРАВЛЕНО.doc
0.156 Мб
8_Безопасность_6стр.doc
0.09 Мб
8_Охорона_ИСПРАВЛЕНО.doc
0.159 Мб
ЗМІСТ_Вступ.doc
0.05 Мб
Заземл и Молниезащита.dwg
0.261 Мб
Литература.doc
0.056 Мб
Первичка A1.dwg
0.146 Мб
План. Разрезы A1.dwg
0.218 Мб
висновки 1стр.doc
0.055 Мб

Похожие работы


Записка к дипломной работе по электрооборудованию
Сталкиватели предназначены для сталкивания блюмсов, слябов или других заготовок имеющих большой вес, на транспортеры или укладчики, на рольганги перед печами, холодильники и т.д.
781 6
65.00 RUB
260.00 RUB
Электрооборудование сталкивателя
Реферат по информационным технологиям
АЛУ представляет собой параллельное восьмиразрядное устройство, обеспечивающее выполнение арифметических и логических операций, а также операции логического сдвига, обнуления, установки и т. п.
589 33
Бесплатно
Арифметико-логическое устройство
Содержание: 1. Описание работы механизма 4 2. Предварительный выбор двигателя 5 2.1. Расчет момента вращения на выходном валу 6 2.2. Расчет требуемой мощности двигателя 7 2.3. Выбор двигателя 8 3. Ра
545 13
65.00 RUB
260.00 RUB
Прерыватель электромеханический
Курсовой проект По дисциплине «Ремонт автомобилей» На тему: «Участок по ремонту электрооборудования» Содержание 1.Введение 2.Расчетно-технологическая часть 3.Организационная часть 4.Техника безопа
486 1
65.00 RUB
260.00 RUB
Проект участка по ремонту электрооборудования
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1 Литературный обзор 2 Техническая характеристика и расчетная часть 2.1 Описание режимов работы установки 2.2 Анализ недостатков существующей схемы управления 2.3 Требования к эле
485 26
Бесплатно
Электрооборудование компрессорной станции
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1 Характеристика объекта проектирования... 1.1 Исходные данные................ 1.2 Определение категории производства и класса помещений по взрывопожароопасности .................
508 21
Бесплатно
Проектирование электрооборудования котельной с 4 котлам...