Не нашли нужный чертёж? Тогда просто закажите его у нас!
З другої половини ХХ століття у суспільство прийшли певні зміни - потужний обмін інформацією, який призвів до збільшення впливу засобів масової інформації на суспільство в цілому, на держави, культури та ідеології.
Початок ХХІ століття називають початком «інформаційної епохи». Теоретик комунікації з Канади назвав сучасне суспільство «глобальним селом».
122 6

Релігійний сегмент в інформаційному полі України - диплом по журналистике

550.00 RUB

715.00 RUB

З другої половини ХХ століття у суспільство прийшли певні зміни - потужний обмін інформацією, який призвів до збільшення впливу засобів масової інформації на суспільство в цілому, на держави, культури та ідеології. Початок ХХІ століття називають початком «інформаційної епохи». Теоретик комунікації з Канади назвав сучасне суспільство «глобальним селом».

Если у вас есть промокод, то воспользуйтесь им.
На указанный E-mail будет отправлен архив с работой.

Работа будет доступна для скачивания после оплаты. Произвести оплату можно картами VISA и MasterCard.

Вдосконалення інформаційно-технічних засобів дозволили зв’язати багато регіонів землі, об’єднавши і об’єднуючи її у великий медіа-простір завдяки супутникам, кабельному телебаченню, інтернету та ін. медіальним технологіям.

Ці зміни спряли створенню нового світового інформаційного порядку та зміненню культурного, суспільного та духовного світу людини. Сучасна людина не може обійтися без постійного оновлення інформації.

Сьогодні авторитет ЗМІ у ХХІ столітті дуже зріс, завдяки чому збільшився рівень емоційного впливу на людину через поєднання звукового та зорового образів. Та хоча ще століття тому людину виховувала сім’я та церква, сьогодні саме засоби масової інформації (телевізор, радіо, інтернет) здатні слугувати для просвічування людей, розвивання в них почуття власної гідності, прагнення до соціальної свободи і справедливості, формування моральних цінностей, громадської та політичної позиції, та загалом формування в них способу мислення та поведінки.

Сучасна Україна - молода суверенна країна. Після проголошення незалежності українська журналістика почала вводити у свою сферу релігійну тематику. Разом із цим на початку ХХІ століття почали активну діяльність релігійні організації, на основі чого почали засновуватися нові теле- і радіокомунікації релігійного направлення. Із цим явищем встали питання якості висвітлення релігійної проблематики, застосування етичних принципів у цій діяльності, дотримання професійних стандартів у віддзеркаленні релігійних подій та інші.

У зв’язку з цим виникло нове законодавство України, що регламенту діяльність релігійних організацій та засобів масової інформації. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (від 21.12.93) у статті 6 пункті 2 вказано: «Не допускається використання телерадіоорганізацій для: пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження». А також вказано: «В Україні забороняється заснування телерадіоорганізацій: політичними партіями, профспілковими, релігійними організаціями та юридичними особами, яких вони заснували» (Ст. 12 п. 2). А ще: «Забороняється будь-яке пряме або опосередковане фінансування телерадіоорганізацій політичними партіями, професійними спілками, релігійними організаціями» (Ст. 19 п. 3). У Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації» (від 23.04.91) у статті 5 вказано: «Релігійні організації мають право брати участь у громадському житті, а також використовувати нарівні з громадськими об'єднаннями засоби масової інформації».

У праці А. Бойко «Релігія в мас-медіа України» зазначається, що сьогодні в інформаційному просторі України функціонує близько 380 найменувань релігійних масмедійних комунікацій: друкованих видань, теле- та радіопрограм, які, поруч із політичними та суспільними мас-медіа, займають значну частину всього інформаційного поля України. Але цей сегмент журналістики майже не вивчений, тож при тенденціях до його розширення постає потреба і в покращенні його якості. У сучасній Україні загальновизнаною є взаємопов’язаність медіа з політикою, також з економікою та культурою. Але аналітики нерідко пропускають повз уваги все більш зростаючий вплив релігійного фактору на національне й міжнародне життя.

Також дослідниця А. Бойко окреслює шляхи покращення релігійної інформації та якісного висвітлення її у ЗМІ. Це покращення пов’язано з більшим роз’ясненням світоглядних та духовних цінностей релігій, існуючих в Україні, висвітленням їх ролі у вирішенні соціальних проблем (проблеми екології, торгівлі людьми, еміграції, усиновлення, адаптації до суспільства людей із соціальних груп ризику та ін.). Науковець акцентує: «Саме нефахова журналістика подає викривлений образ релігії в суспільному сприйнятті, коли просить церковних діячів прокоментувати політичні події, висловити прогнози, а брак знань призводить, крім того, і до фактичних помилок та некоректних висловлювань». Це можна підтвердити особливостями термінології, яку використовує та яку сам він має розуміти: «секта», «культ», «віровчення». Журналістика, яка сьогодні формує масову свідомість, не повинна оперувати невиправданими оцінними висловлюваннями. А. Бойко наголошує: «Настав час, коли інформаційна кількість матеріалів на релігійну тематику повинна нарешті переходити в якість».

Актуальність і новизна теми дослідження полягають у тому, що духовно зголодніла за радянські роки частина українського народу почала активну релігійну діяльність. Через це почали з’являтися національні релігійні теле- і радіоканали та передачі. Завдяки цьому виникла потреба дослідити релігійний сегмент в інформаційному полі України.

Об’єктом дослідження є релігійні телевізійні та радіопрограми на сучасних українських або україномовних міжнародних релігійних теле- і радіоканалах.

Предметом дослідження є тематика національних релігійних телерадіокомунікацій.

Мета дипломної роботи - розглянути релігійний сегмент в інформаційному полі України та дослідити його особливості.

Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:

work3.rtf
3.192 Мб

Гуманитарные науки


Реферат по психологии
95 3
550.00 RUB
715.00 RUB
Защитная реакция психики в сложных ситуациях.
Реферат по культурологии
152 2
550.00 RUB
715.00 RUB
Толерантность общественного сознания: кросскультурный а...
Кафедра экономики предприятия и менеджмента
108 6
550.00 RUB
715.00 RUB
Мой идеал менеджера: Генри Форд
Реферат по религиоведении
144 6
550.00 RUB
715.00 RUB
Мировые религии на примере брака и развода
Реферат по культурологии и религиоведению
70 4
550.00 RUB
715.00 RUB
Философско-религиозные системы Древнего Китая
Курсовая работа по дисциплине: Гражданское право
183 3
550.00 RUB
715.00 RUB
Общая характеристика и способы защиты авторских и смежн...