Расчет ленточного конвйера
Не нашли нужный чертёж? Тогда просто закажите его у нас!
Спочатку доцільно зробити наближений розрахунок конвеєра, тому що невідомі: число прокладок і вага стрічки, радіуси перехідних кривих, кут обхвату стрічкою приводного барабана, а інколи невідомо оптимальне розташування привода. Тому в наближеному розрахунку конвеєра приходиться орієнтовно задаватися невідомими параметрами. Після наближеного розрахунку роблять уточнений розрахунок конвеєра.
437 19

Расчет ленточного конвйера

600.00 RUB

2400.00 RUB

Спочатку доцільно зробити наближений розрахунок конвеєра, тому що невідомі: число прокладок і вага стрічки, радіуси перехідних кривих, кут обхвату стрічкою приводного барабана, а інколи невідомо оптимальне розташування привода. Тому в наближеному розрахунку конвеєра приходиться орієнтовно задаватися невідомими параметрами. Після наближеного розрахунку роблять уточнений розрахунок конвеєра.

Если у вас есть промокод, то воспользуйтесь им.
На указанный E-mail адрес вы получите ссылку для авторизации.

1. Вихідні дані для конвеєра, що транспортує – гравій

Продуктивність П=250т/ч;

Властивості вантажу:

насипна вага вантажу gр=0,8 т/м3;

максимальний розмір шматка аmax=380 мм;

коефіцієнт тертя по стрічці та сталі відповідно f1=0,57 та f2=0,42;

траса конвеєра: довжина L=300 м; дільниці:  L1=100 м, L2=20 м, L3=180 м; кут нахилу: на ділянці L2 складає b=15° (рисунок 1).

Місцеві умови: конвеєр знаходиться в технологічному ланцюзі; завантаження здійснюється зі стрічкового конвеєра; розвантаження здійснюється двохбарабанним розвантажувальним пристроєм на наступний стрічковий конвеєр; конвеєр експлуатується при температурі 0…40° С у закритому не опалювальному приміщенні; повітря – сухе, конвеєр встановлений стаціонарно; привід розташований у головній частині конвеєра; натяжний пристрій – вантажне, розташоване біля приводу.


    Технічна характеристика


Продуктивність, т/ч                        250

Макс. розмір шматка, мм                    380

Швидкість пересування стрічки, м/с            2

Довжина конвейєр, м                             300

Кут нахилу на ділянці                        15

Двигун    4А200 М 6

        потужність N=22 кВт;

        частота обертання n=975 об /хв

Редуктор     Ц2-400.

        передавальне число ір=19,88

        потужність N=24,9 кВт

        частота обертання n=1000 об/хв

Ширина стрічки, мм                                  1200

Діаметр барабана, мм                        500


111конвейер ленточный!!!!!!!!!!!! - копия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.docx
0.577 Мб
барабан.cdw
0.273 Мб
общий вид11111.cdw
1.646 Мб
роликоопора.cdw
0.316 Мб
спецификации. 2frw.frw
0.246 Мб
станц. нат.cdw
0.37 Мб
станция прив.cdw
0.185 Мб

Похожие работы


Эскизы ножей охотничьих
575 12
65.00 RUB
260.00 RUB
Ножи охотничьи
КОНТРАБАНДА - (от ит. contrabando от contra - против и bando - правительственный указ) - преступление в сфере таможенного дела, заключающееся в перемещении через таможенную границу РФ товаров или иных предметов, совершенном помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженном с недекларированием или недостоверным декларированием
635 8
65.00 RUB
260.00 RUB
История контрабанды
Целью работы является анализ использования индексного метода в таможенной статистике.
Основные задачи: 
1. раскрыть сущность и назначение индексов;
2. проанализировать классификацию индексов;
3. рассмотреть основные индексы, применяемые в таможенной статистике , а так же индексы, используемые при проведении факторного анализа внешнеторгового оборота и показателей эффективности (фактически не применяемые на практике);
3. проанализировать методологию применения индексного метода в таможенной статистике.
Объектом исследования является индексный метод в статистическом анализе.
418 14
98.00 RUB
392.00 RUB
Использование индексного метода в таможенной статистике
Актуальність теми. Відповідно до Митного кодексу, безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи України. Систему органів управління митною справою на сьогодні становлять Державна митна служба України, регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації.
687 6
98.00 RUB
392.00 RUB
Дослідження організації роботи митних органів України в...
Зміст

Розділ 1. Теоретичні основи формування і розвитку митної політики в Україні 
1.1 Сутнісна характеристика митної політики
1.2 Історія митного оподаткування в Україні
1.3 Проблеми митного оподаткування в Україні 
Розділ 2. Аналіз митної політики України на сучасному етапі
2.1 Характеристика митних тарифів
2.2 Застосування митних пільг
Розділ 3. Шляхи вдосконалення національної митної політики
3.1 Шляхи подолання проблем в митній політиці України
3.2 Інтеграція України в СОТ в митній справі
Висновки
449 26
33.00 RUB
132.00 RUB
Митна політика України на сучасному етапі
Основной целью курсовой работы является рассмотрение и анализирование контроля таможенной стоимости товаров.
Контроль таможенной стоимости товаров осуществляет таможенным органом и их уполномоченными должностными лицами, которые, в свою очередь, являются частью механизма, отвечающего за регулирование внешней торговли.
593 23
98.00 RUB
392.00 RUB
Контроль таможенной стоимости товаров