Особливості перекладу фразеологічних одиниць на українську та російську мови - диплом по английскому языку
Не нашли нужный чертёж? Тогда просто закажите его у нас!
«Сучасна лінгвістика немислима без зіставлення досліджуваних об'єктів. Взаємне співвіднесення, порівняння та протиставлення одиниць, форм, категорій, розрядів та інших мовних явищ виступає як обов'язкова умова характеристики кожного з них, встановлення істотних формальних і смислових зв'язків між ними і конституювання об'єднують їх мікросистем, субсистем і систем »[5, 37]. Сказане повністю відноситься до дослідження фразеологічних одиниць. Слід зазначити, що у сфері фразеологічного дослідження потреба в зіставленні дуже висока.
361 25

Особливості перекладу фразеологічних одиниць на українську та російську мови - диплом по английскому языку

98.00 RUB

392.00 RUB

«Сучасна лінгвістика немислима без зіставлення досліджуваних об'єктів. Взаємне співвіднесення, порівняння та протиставлення одиниць, форм, категорій, розрядів та інших мовних явищ виступає як обов'язкова умова характеристики кожного з них, встановлення істотних формальних і смислових зв'язків між ними і конституювання об'єднують їх мікросистем, субсистем і систем »[5, 37]. Сказане повністю відноситься до дослідження фразеологічних одиниць. Слід зазначити, що у сфері фразеологічного дослідження потреба в зіставленні дуже висока.

Если у вас есть промокод, то воспользуйтесь им.
На указанный E-mail адрес вы получите ссылку для авторизации.

Порівняно недавнє становлення фразеології як лінгвістичної дисципліни є однією з причин ще недостатньо повної розробки багатьох проблем у цій галузі. До цих пір серед лінгвістів відсутнє єдине розуміння об'єкта фразеології і як наслідок цього - невпорядкованість фразеологічної термінології. Відсутність єдиної точки зору на обсяг фразеології не дозволяє отримати чіткого уявлення про те, які стійкі словесні комплекси характерні для тієї чи іншої мови або для певної кількості мов.

Про фразеологію та про її перекладі написано безліч статей, книг, дисертацій, а інтерес до цієї області мови не вичерпується ні у дослідників, ні в тих, хто просто небайдужий до слова. Сам факт наявності в мові крім слів цілих словесних комплексів, які іноді тотожні речі, а частіше являють собою унікальний лінгвістичний феномен, який відрізняється яскравою виразністю, образністю та емоційністю, служить для нас приводом до того, щоб дослідити саме цей розділ мовознавства.

Передача на англійську мову фразеологічних одиниць - дуже важке завдання. У силу свого семантичного багатства, образності, лаконічності і яскравості фразеологія грає в мові дуже важливу роль. Особливо широко фразеологізми використовуються в усному мовленні, в художній і політичній літературі. Вибір того чи іншого виду перекладу залежить від особливостей фразеологічних одиниць, які перекладач повинен розпізнати і зуміти передати їх значення, яскравість і виразність. Так як фразеологічні одиниці широко використовуються в літературі всіх стилів, то грамотний перекладач не повинен допускати неточностей у перекладі того чи іншого фразеологізму. Без знання фразеології неможливо оцінити яскравість і виразність мови, зрозуміти жарт, гру слів, а іноді просто і сенс всього висловлювання.

Актуальність роботи полягає в самому об’екту розвідки, тому що класифікація фразеологічних одиниць визначає характерниі для них ознаки, а також питання їх перекладу залишається досі в полі зору лінгвістів.

Об'єктом даного дослідження є фразеологічні одиниці англійської мови

Предметом дослідження є особливості перекладу фразеологічних одиниць на українську та російські мови.

Метою роботи є вивчення та аналіз теоретичного матеріалу з питань фразеологічних одиниць та їх перекладу, а також оцінка та аналіз даного матеріалу з позицій його актуальності та можливості його застосування на практиці.

Завданням дипломної роботи є вивчення і опис різних груп фразеологізмів, видів і прийомів їх перекладу, використовуючи методи та прийоми лінгвістичного аналізу

Результати розвідки дипломної роботи, можуть бути застосовані на практиці при вивченні англійської мови в школах та вищих навчальних закладах

Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, кожен з яких закінчується певними висновками, загальних висновків та списка використаної літератури

У першому розділі розглядаються поняття фразеології та фразеологічної одиниці, класифікація фразеологічних одиниць і їх внутрішня форма.

У другому розділі розглянуто основні прийоми перекладу фразеологічних одиниць, виявлено труднощі, що виникають при перекладі фразеологізмів, з урахуванням національно-культурної специфіки у фразеології. Тема національно-культурної специфіки є досить традиційною для досліджень в області фразеології. Протягом багатьох років у роботах по фразеології стверджувалося, що фразеологічні одиниці являють собою національно-специфічні одиниці мови, що акумулюють культурний потенціал народу. Яскрава емоційна забарвленість, відтінки якої надзвичайно різноманітні, характерна для розмовних фразеологічних одиниць. Вона створюється як окремими їх компонентами, так і тим образно-метафоричним значенням, яке виникає в результаті поєднання цих копонентів. Тому в дипломній роботі надається особлива увага цим проблемам.

work3.rtf
0.286 Мб

Похожие работы


Реферат по астрономии
546 14
Бесплатно
Планета Марс
Реферат по молекулярной биологии
550 0
Бесплатно
Полимеразная цепная реакция
Дипломный проект по микробиологии
задачи.
1)	Оценить влияние микробиологических препаратов на выживаемость и развитие пятнистой оранжерейной тли;
2)	Оценить влияние П-56-1 и S-100кр. на выживаемость хищной галлицы Aphidoletes aphidimyza Rond. на разных стадиях развития.
996 5
98.00 RUB
392.00 RUB
Оценка влияния микробиологических препаратов на тлей и...
Реферат з дисціплини: “Біологія"
618 33
Бесплатно
Еволюція органічного світу по ерах
Реферат по биологии
538 19
Бесплатно
Серый варан
Реферат по биологии
399 17
Бесплатно
Зародыши и предки